1. ផ្នែកលក់សំបុត្រឡាន

១ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖

 • លក់សំបុត្រជូនអតិថិជន
 • ធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំថ្ងៃ
 • បំរើសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដល់អតិថិជន
 • ជួយលើកទូរស័ព្ទពេលអតិថិជនខលមក

២ លក្ខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • ភេទប្រុស ឬស្រី (ស្ត្រីមានអទិភាពមុនគេ)
 • មានកំរិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី១២ ឬនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • មានរូបសម្បតិ្តសមរម្យ ស្លូតបូត ទន់ភ្លន់ សុភាពរាបសារ​និងរួសរាយរាក់ទាក់
 • មានការប្តេជ្ញាចិត្ត តស៊ូ អត់ធ្មត់ចំពោះការងារ
 • ចេះអាន និយាយ សរសេរ និងស្តាមប់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • ចេះធ្វើការងារជាក្រុម
 • អាចធ្វើដំណើរតាមបណ្តាខេត្តបាន
 • ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ​ Word, Excel, Power Point, Internet and Email

2. ផ្នែកបើកបរឡានក្រុង និង វី អាយ ភី

១ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖

 • ជូនអតិថិជនទៅតាមគោលដៅ
 • ត្រូវចេះថែរក្សាឡាន
 • ចេះមើលគ្រឿងឡានខ្លះៗ (ត្រួតពិនិត្យសាំង, ប្រេង, អាគុយ, និងផ្សេងៗ)
 • កត់ត្រាលេខកុងទ័រចេញ និងចូលប្រចាំថ្ងៃ
 • ចេះបើកបរទាំងលេខដៃ និងស្វ័យប្រវត្ត (លេខអូតូ)

២ លក្ខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • មានអាយុពី២៥ ដល់៤៩ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធន៍ ២ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានប័ណ្ណបើកបរ
 • គោរពពេលវេលាធ្វើការ
 • មានភាពស្មោះត្រង់

3. Admin Manager

១ តួនាទី និងភារះកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល៖

 • ត្រួតពិនិត្យឯកសាររថយន្តដូចជា៖ធានារ៉ាប់រង និងឈៀករថយន្ត ដែលត្រូវបន្តសុពលភាព។
 • ត្រួតពិនិត្យរាល់ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការចុះបញ្ជីផ្សេងៗជាមួយនិងក្រសួងនានា។
 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅពេលដែលរថយន្តមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងបញ្ហារបស់ភ្ញៀវ។
 • ត្រួតពិនិត្យលិខិតស្នាមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងបែងចែកតាមផ្នែកនីមួយៗតាមលមដាប់ដោយ។
 • ផ្តល់ការណែនាំដល់បុគ្គលិកអំពី សុជីវធម៌ សិលធម៌ គោរពពេលវេលាធ្វើការងារអោយបានទៀងទាត់
 • ត្រួតពិនិត្យឯកសណ្ឋាន ID Card ក្រុមហ៊ុន សក់ក្បាល ស្បែកជើងរបសើបុគ្គលិក។ល។ អោយមានសណ្តាប់ធ្មាប់ត្រឹមត្រូវ។
 • ចុះត្រួតពិនិត្យតាមសាខានីមួយៗដូចជា ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន និងផ្តល់ការណែនាំដល់បុគ្គលិក។
 • ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ចំណូលរបស់តុកតុក ព្រមទាំងផ្តល់ការណែនាំអោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ
 • ត្រួតពិនិត្យបង្កាន់ដៃអាហារតាមភោជនីយដ្ឋាននីមួយៗ​ ដែលបានផ្តល់អោយ។
 • ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលិក ដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃ។

4. Online Marketing

Job Description:

 • Posting sale and promoted our Product online, Facebook and other website.
 • Reply to customer when they ask information
 • Response Social Media with attractive caption daily
 • Content writing in the Blog
 • Duty assigned by manager

Job Requirement:

 • Studying English major 1st year at least or related field
 • Specialist in writing
 • Prefer to write
 • Have habit writing
 • Have concept of writing is fun thing
 • Have general knowledge about tourism Cambodia
 • Prepared Promotion for selling Product
 • Finding news Customer and maintaining old customer
 • Other Duty assign by Manager
 • Have Experience 1 year with selling product online
 • Willing to learn new thing
 • Good team working
 • Flexible
 • Good speaking skill

5. Branch Manager (Sihanoukville)

Job Description:

 • Ensure the smooth running of the day to day operations of the branch. This includes the overall management and development of the branch
 • Contribute directly to the sales, profitability and business growth of the branch.
 • Manage the develop a professional and result oriented team to achieve the company established profitability goals and objectives.
 • Formulate and develop marketing strategies and plans to promote company products and services excellence initiatives to enhance customer service quality at the branch.
 • Ensure all the activities are in compliance with the relevant laws and regulations, policies and guidelines.
 • Ensure there are safe and sound operational policies and procedures are adopted across all operational functions.
 • Establish, maintain and enforce a proper supervisory programme and competent system of internal controls for the bank.
 • Supervising and ensuring proper and smooth running of the operational activities including reviewing and streamlining the operational workflow and processes to enhance efficiency and effectiveness.
 • Ensure proper manpower planning to meet the human resources needs as well as managing and retaining skilled employees / talent.

Job Requirement:

 • Degree holder with 2 years related working experience in sales & marketing -/ bus operator institution or Diploma / secondary school leaver with 3 years related working experience in transportation and tourism industry.
 • Preferably 1years managerial experience or 2 years as sales team leader in similar capacity.
 • Business development, networking & marketing skill.
 • Business strategic planning.
 • Full spectrum of tourism knowledge – operations & bus management
 • Leadership & people management skills
 • Negotiation & problem solving.

6. Accountant

Job Description:

 • Preparing budget and financial forecasts.
 • Keep up with financial policies, regulation and legislation.
 • Compiling and presenting reports budgets.
 • Organize and maintain financial records.
 • Examine statements to ensure accuracy.
 • Analyze and report on financial status including income statement variances, communicating financial results to management, budget preparation and analysis.
 • Creating periodic reports, such as balance sheets, profit and loss statement.
 • Assisting management in the decision-making process by preparing budgets and financial forecasts.
 • Ensure all invoice are correct and consistent.
 • Prepare other account list reconciliation (Account Receivable, Account Payable and other Asset).
 • Other tasks assigned by management.

Job Requirement:

 • 2+ years accounting experience MS office, accounting software and databases.
 • Strong analytical, communication, and computer skills.
 • Understanding of accounting and financial processes.
Loading